Umeleckí kováči vystavili svoje diela, Plavčan neskrýval obdiv

Do Bratislavy prišli predviesť svoje diela umeleckí kováči. Všetci sú študentmi a učiteľmi na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste. V Centre celoživotného vzdelávania bol medzi prvými návštevníkmi aj minister školstva.


Prezentácia kováčov v Bratislave

Opäť excelovali naši kováči. Tentokrát v Bratislave priamo v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici, kde prezentovali svoje umenie a Strednú odbornú školu strojnícku. Otvorenia výstavy sú zúčastnili hneď dvaja páni ministri: Prof. Doc. Ing. Peter Plavčan CSc.- minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a generálporučík Ing. Peter Gajdoš - minister obrany SR. Spoluprácu s našou školou na vysokej úrovni zastrešuje JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková - riaditeľka NÚCŽV. 


Sústruh vonia aj ženám

 Dňa 11.10.2016 sme boli v PRVÝH TELEVÍZNYCH NOVINÁCH na TV MARKÍZA.


Návšteva prednostu Okresného úradu

Mgr. Stanislav Kozina prednosta Okresného úradu Kysucké Nové Mesto dnes navštívil Strednú odbornú školu strojnícku, prezrel si priestory praktického vyučovania a našiel si čas porozprávať sa aj s našimi študentami.


Prezentácia školy

Naši kováči prezentovali školu  pri príležitosti 110 výročia založenia spoločnosti KINEX Bearings.


Systém duálneho vzdelávania

V školskom roku 2016/2017 v systéme duálneho vzdelávania spolupracujeme s významnými zamestnávateľskými subjektami v regióne.


Návšteva riaditeľa spoločnosti SCHAEFFLER

Žiakov I. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač v systéme duálneho vzdelávania osobne prišiel pozdraviť a privítať riaditeľ spoločnosti SCHAEFFLER Kysuce Ing. Milan Jurky PhD, ktorý je absolventom našej školy.


Budatínsky rínok


OZNAM


Stravné lístky pre mesiac 10/2016 sa predávajú od 28.09.2016 do 30.09.2016 na SOŠ strojníckej v budove teoretického vyučovania pri jedálni, nie na ZŠ Dolinský potok.

VÝDAJ OBEDOV NA  ZŠ DOLINSKÝ POTOK

TV 11.30 hod. - 12.00 hod.

PV 12.00 hod. - 12.30 hod.

V septembri 2016 bude na školská jedáleň z technických príčin zatvorená. Náhradné stravovanie je zabezpečené na ZŠ Dolinský potok. Bližšie informácie u pani Struhárovej:  

+421 948 160 052


.