2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


Skvelý úspech Kysuckých strojníkov v súťaži H2AC

Naš tím - Kysuckí strojníci získal  v hlavnej súťaži H2AC organizovanej Hydrogen Horizont Slovakia vynikajúce 2. miesto.

V kategórii Prezentácia školy 1. miesto a v kategórii Dizajn ako inak 1. miesto


Deň zeme

Nádherné slnečné počasie ako stvorené na skrášlenie okolia školy a školských dielni. Každoročne sa žiaci a pedagógovia školy zapájajú do akcie Deň zeme.

Letná akadémia Schaeffler 2018 - pozvánka

Kysuckí Strojníci v správach TV RAJ

Ponuka odbornej praxe a podnikového štipendia v školskom roku 2018/2019

Harmonogram Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2017/2018

Harmonogram Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2017/2018 v termíne 30.4.2018 - 4.5.2018

Pozvánka na triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 

17. 04. 2018 od 15.00 hod. do 16.45 hod. 

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019


.

Oznamujeme žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že dňom 01.04.2018 prechádza naša škola na stravovací systém aSc agendy

Základné informácie potrebné k systému školského stravovania: