Maturitná skúška - ústna časť

HARMONOGRAM

Termín:  30.5.2016 – 31.5.2016


Oznam

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

 Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v stredu, dňa 18.5.2016 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. v učebni 325.

Na zápise zákonný zástupca predloží: občiansky preukaz, zápisný lístok potvrdený riaditeľom ZŠ.


Zámer č. 02/2016

ZÁMER č.02/2016  priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Štipendijný program KIA

 Študenti, pozor! Ste šikovní? Máte ambície? Chcete získať pracovnú skúsenosť v nadnárodnej spoločnosti? 


Exkurzia našich žiakov v partnerskej spoločnosti - NN Slovakia

TU nájdu uplatnenie absolventi strojárskych profesii


Železničná spoločnosť Slovensko, a.s

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. hľadá záujemcov pre profesie: Rušňovodič, Vlakvedúci a Elektromechanik.

29.04.2016 Stavanie MÁJA


 

Overenie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov SOŠs

V súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., § 15 ods.4 v znení neskorších predpisov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že dňa:

 17. júna 2016 o 7:30 hod. sa bude konať overovanie odbornej spôsobilosti

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických § 21 Elektrotechnik, pre končiace ročníky v šk. roku 2015/2016:

  • 2697 K mechanik elektrotechnik,
  • 2679 4 mechanik mechatronik,
  • 2682 K mechanik počítačových sietí

v priestoroch: dielni Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326  Kysucké Nové Mesto.


 Prihlášku ako aj potvrdený posudok od lekára treba odovzdať Mgr. Franekovi do 03.06.2016.


Kovaná krása v Radoli

Srdečne Vás pozývame do kašieľa Radoľa na výstavu výrobkov našich kováčov.


Duálne vzdelávanie - 2016/2017