2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


Overenie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov SOŠs

V súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., § 15 ods.4 v znení neskorších predpisov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že dňa: 

5. júna 2017 o 7:30 hod.

sa bude konať overovanie odbornej spôsobilosti

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických § 21 – Elektrotechnik, pre študijné odbory končiacich ročníkov 2016/2017:

  • 2697 K mechanik elektrotechnik,
  • 2679 K mechanik mechatronik,
  • 2682 K mechanik počítačových sietí

v priestoroch: dielní Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326 v Kysuckom Novom Meste.

 Podmienkou overovania spôsobilosti je maturitné vysvedčenie alebo výučný list !!!!!!


Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

Do CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ, ktoré sa bude konať dňa 25-28.04.2017 v SPŠ Hurbanova 6, Banská Bystrica postúpili:

Kategória 01 Problematika voľného času

  • z 1. miesta Michal Dubeň, III.C -  Thajský box

Kategória 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  • z 1. miesta Jozef Kapec, II.J – Mobilné drviace zariadenie

Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi - společně proti smogu, společně za lepší ovzduší

Takto bola nazvaná 14. medzinárodná konferencia študentov, ktorá sa konala pod záštitou TRIANONU. TRIANON, z.s. sa zaoberá aktivitami programu Bez Bariér - Bez Hraníc a k trvale udržateľnému rozvoju prihraničného regiónu Čiech, Poľska a Slovenska. Konferencia sa uskutočnila v stredu 5.4.2017 na Gymnáziu Josefa Božka na ul. Frýdecké v Českom Těšíně. 

Za SOŠ strojnícku sme do súťaže prihlásili Petra Raždíka z III.B s Elektromagnetickým vidlicovým dvanásť valcovým motorom.


Peter získal 2. miesto a o jeho projekt bol veľký záujem.


Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018


Lyžiarsky výcvik v stredisku Veľká Rača

V dňoch  20.2. - 24.2.2017 sme aj na Strednej odbornej škole strojníckej zorganizovali lyžiarsky výcvik v stredisku Veľká Rača. Daný kurz absolvovali žiaci prvých ročníkov.


2016/2017 SOČ - školské kolo

Dňa 07.03.2017 sa konalo školské kolo SOČ. Komisia na vyhodnotenie prác pracovala v zložení: Ing. Pavol Pavlus, Ing. Milan Milučký, Mgr. Zdena Ballayová, Ing. Alena Kučeríková, Mgr. Karola Kubica a Ing. Erika Synáková. Žiaci obhajovali 13 súťažných prác.

 


Ďalší úspech nášho žiaka Michala Dubeňa

26.2.2017 v Bratislave a konal medzinárodný turnaj Slovak open 2017. Ares fight team si počínal veľmi úspešne a v konkurencii 7 štátov siahol po cenných kovoch. Mical Dubeň zaznamenal:

Michal Dubeň v kategórii K1 juniorov - 63,5 kg zlato - 1.miesto

BLAHOŽELÁME


 

Motivačné štipendium pre žiakov základných škôl

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.  Na našej škole sú to tieto odbory:

strojný mechanik, obrábač kovov  a umeleckoremeselné spracúvanie kovov.

Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka.

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE


.