Vyhodnotenie krajského kola študentov stredných škôl V HÁDZANEJ

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR Bratislava

Organizátor: CVČ Kysucké Nové Mesto s poverením KŠU Žilina

Spoluorganizátor: MsKŠS Kysucké Nové Mesto

Termín : 1. marca 2011

Miesto konania : športová hala – Kysucké Nové Mesto

Veková kategória: študenti SŠ: 1.1.1991-31.12.1995

Účasť : študenti SŠ/ SOŠ Kys.N.Mesto, SPŠ Martin , ESŠ Lip.Mikuláš/

Výsledky : 1.miesto : SOŠ – strojnícka Kysucké Nové Mesto /84:41/

                   2.miesto : SPŠ Martin /61:44/

                   3.miesto : Evanjelická sp. škola Liptovský Mikuláš /29:89/

 

Blahoželáme k postupu na Majstrovstvá Slovenska !!!