Okresné kolo vo volejbale stredných škôl

Dňa 29.3.2011 naša škola organizovala okresné kolo žiakov stredných škôl vo volejbale chlapcov a dievčat.
Zúčastnili sa družstvá :   SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto
                                            SŠ Kysucké Nové Mesto
                                             Gymnázium Kysucké Nové Mesto
Víťazi turnaja v oboch kategóriach postúpili do oblastného kola.

Výsledky :

Chlapci :
Spojená škola  :  SOŠ strojnícka  2:0
Gymnázium     :  SOŠ strojnícka  1:2
Spojená škola  :  Gymnázium       2:0

Poradie :
1.   SŠ Kysucké Nové Mesto
2.   SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto   
3.   Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Dievčatá :
Spojená škola  :  SOŠ strojnícka  2:0
Gymnázium     :  SOŠ strojnícka  2:0
Spojená škola  :  Gymnázium       2:0

Poradie :
1.   SŠ Kysucké Nové Mesto
2.   Gymnázium Kysucké Nové Mesto   
3.    SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto