Deň nezábudiek

Je tradíciou, že naša škola sa každoročne v jeseni zapája do celosloslovenskej kampane

Deň nezábudiek.

V pondelok 11. októbra 2010 vyšli naše študentky 2.ročníka nadstavbového štúdia technicko-ekonomický pracovník ako dobrovoľníčky občianskeho združenia Liga za duševné zdravie  do ulíc nášho mesta, aby pomohli pri získavaní finančných prostriedkov v rámci zbierky Dňa nezábudiek.

Naša škola prispela vyzbieranou sumou 293,38 eur na rozvoj komplexnej siete sociálnych služieb pre ľudí s duševnými poruchami.