Červené stužky

Niektorým  žiakom našej školy pribudli na oblečení stužky. A nielen tie zelené (symbol nádeje), ale aj červené - symbol solidarity s chorými na HIV/AIDS, ako aj symbol  krvi a života.

 


Celoslovenská kampaň „Červené stužky“ bola zameraná v našej škole na podporu zdravého životného štýlu žiakov a na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, ako aj upozornenie na túto nebezpečnú chorobu. Na podporu kampane boja proti HIV/AIDS sme uskutočnili niekoľko aktivít:

1. V mesiaci október zhotovili žiaci informačný panel o aktivitách kampane na našej škole.

 2. Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili prezentácie „Svedčiť máme až po samý kraj zeme“, pod  vedením Ing. Michala Šeríka, učiteľa našej školy, ktorý pôsobil na misii sv. Jána v JAR ako dobrovoľník a staral sa o deti postihnuté touto chorobou.    

3. Zorganizovali sme sugestívne pôsobiacu  videoprojekciu „Anjeli,“ spojenú s besedou o filme.

4. Športovou aktivitou halový turnaj v minifutbale  medzi žiakmi 2.ročníka sa naši študenti aj takouto formou pripojili k nositeľom červenej stužky.

 

5. Kampaň v našej škole vyvrcholila 29.novembra 2010, kedy sme odvysielali rozhlasovú reláciu s názvom Medzinárodný deň boja proti AIDS, ktorá vyzdvihla potrebu boja s HIV/AIDS a prispela k propagácii 1.decembra nielen v našej škole, ale aj v jej okolí. Po jej ukončení za zvukov hudby Freddieho Mercuryho dobrovoľníčky v priestoroch školy a odborného výcviku odovzdali žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom červené stužky.