Advent na našej škole

Advent je krásne obdobie plné predvianočného očakávania, ale aj krásnych chvíľ pri chystaní darčekov, prekvapení.....

6.decembra 2010 zavítala na našu školu mikulášska nálada. Na tabuliach mnohých tried bol napísaný aj takýto text, ktorý mal obmäkčiť učiteľov: “Dnes je sviatok Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa...“ Po škole sa ozýval zvonček Mikuláša, tiché kroky anjela a dupot čerta. Študenti z III. D triedy – Pavol Kubica, Janka Soukupová, Monika Harvančáková a Michaela Kotvasová prestrojení za Mikuláša, anjela a čerta zavítali do tried, aby zistili ako sa darí spolužiakom, či poslúchajú a ako sa správajú k sebe navzájom. Každý študent dostal sladký darček.

Sviatok Mikuláša priniesol k nám sviatočnú, adventnú náladu, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami.

 

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce oslavujeme nielen doma, ale tiež aj v škole. Aj u nás majú dlhú tradíciu. Pripravujeme vianočnú výzdobu v triedach, v zborovni,.... a vianočný stromček v školskej hale. Študenti z tried III. D a IV. D – študijný odbor agropodnikateľ prispeli k vianočnej atmosfére skrášľovaním priestorov našej školy. Vianočné dekorácie zhotovili počas odborného výcviku a na krúžku Aranžovanie. Ďakujeme im, že môžeme predvianočný čas prežiť v peknom prostredí.

 

 

 

 Čím sú a majú byť Vianoce pre našu školu?

Časom vzájomného obdarúvania, časom odpustenia, časom obnovenia vitality školy, časom ľudskej lásky a spolupatričnosti ...