Valentínska kvapka krvi 2011 na SOŠ strojníckej - poďakovanie

Dňa 21. 02. 2011 sa na Strednej odbornej škole strojníckej, Športová 1326 v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s NTS SR pracovisko Žilina uskutočnila  "Valentínska kvapka krvi 2011".  

Na výjazdovom odbere mobilnej jednotky Národnej transfúznej stanice SR - pracovisko Žilina, krv darovalo 97 darcov, z čoho bolo 82 prvodarcov a 11 darcovia boli vyradení pred odberom. Ako sa viacerí darcovia krvi vyjadrili, možnosť darovať krv priamo na škole ich podnietilo k účasti. Atmosféra bola vynikajúca, študenti odhodlaní darovať krv boli skvelí. Účasť na darovaní bola prejavom ľudskosti a mala by sa stať bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie všetkým bezpríspevkovým prvodarcom a pravidelným darcom krvi z radov našich študentov a pedagogických pracovníkov, ktorí si uvedomujú potrebu vzácnej tekutiny a tiež tým, ktorí túto akciu podporili organizačným nasadením. Ceníme si ochotu zo strany odberového tímu pod vedením MUDr. Márie Laurincovej, ako aj milé a príjemné vystupovanie celého kolektívu.