Sútaž žručnosti

V posledných marcových a prvých aprílových dňoch prebehla na našej škole súťaž zručnosti. Táto staro – nová tradícia bola oprášená po niekoľkých rokoch a priniesla pekné výsledky. Žiaci súťažili v odboroch:

  • Technicko - administratívny pracovník
  • Strojný mechanik
  • Mechanik nastavovač
  • Mechanik mechatronik
  • Mechanik elektrotechnik.

Majstri odbornej výchovy pripravili zadania podľa študijného a učebného zamerania a bolo už len na žiakoch ako sa s úlohami popasujú.Veľká spokojnosť bola vyjadrená zo strany vyučujúcich, ktorí mohli konštatovať výborné výsledky .

Víťazmi v jednotlivých odboroch sa stali:

 Chovancová Dominika – technicko administratívny pracovník III.F

Kočišová Marianna – technicko administratívnyý pracovník III.F

Belica Jozef – strojný mechanik III.G

Kuchtík Michal – strojný mechanik III.G

Šteiniger Peter – mechanik nastavovač III.C

Baričiak Matej – mechanik nastavovač III.C

 Hetflajš Martin – mechanik mechatronik IV.B

 Vček Matej – mechanik elektrotechnik / spotrebná elektronika/ III.A

 Lastovica Patrik – mechanik elektrotechnik /informačné siete/ III.A

Kardoš Michal – mechanik elektrotechnik /informačné siete/ III.A