Vyhodnotenie fyzikálnej súťaže fyzIQ

Dňa 23.3.2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže fyzIQ, v ktorej si jednotliví účastníci porovnali svoje vedomosti z fyziky s rovesníkmi z iných tried. Úlohy v súťaži boli  zostavené tak, aby ich mohol vyriešiť každý, kto zvládol príslušné učivo. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, spolu sa súťaže zúčastnilo 14 žiakov (I. kategória – 8 žiakov, II. kategória – 6 žiakov).


Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Umiestnenie :

I. kategória :         1.miesto:  Michal Michalík  I.A

   2.miesto:   Ľubomír Macek  I.C

   3.miesto:   František Repár I.C

II. kategória :       1.miesto:   Tomáš Kopták II.A 

  2.miesto nebolo udelené pre malý počet získaných bodov 

  3.miesto nebolo udelené pre malý počet získaných bodov