Matematický klokan

Dňa 21. 03. 2011 sa na Slovensku uskutočnil 2. ročník medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“ .

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov v dvoch kategóriách Kadet O12 – 9 žiakov, Junior O34 – 16 žiakov. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu – 24 úloh. Testy obsahujú úlohy s výberom odpovede. Pri každej je ponúknutých päť možných odpovedí, z ktorých je práve jedna správna. Na základe výsledného skóre sa zostaví celkové poradie súťažiacich a to osobitne v každej vekovej kategórií. Usporiadateľ zverejnil výsledky súťaže na internetovej stránke www.matematickyklokan.sk . Každý súťažiaci má možnosť prezrieť si a skontrolovať vyhodnotenie vlastného testu. Vo výsledkoch nie sú uvedené mená žiakov, iba kódy, ktoré im boli udelené pre účely súťaže.

  

Kategória

Kód žiaka

Pohlavie

Body

Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov

Miesto v SR vo svojej kategórii

Koľko % žiakov malo menej bodov

Kadet O12

13503

C

75

62,5 %

1667. - 1752.

60,2

Kadet O12

13505

C

87

72,5 %

851. - 931.

79,3

Kadet O12

13511

C

98

81,7 %

332. - 387.

91,7

Kadet O12

13513

C

96

80 %

442. - 465.

89,5

Kadet O12

13514

C

77

64,2 %

1501. - 1581.

64,1

Kadet O12

13515

C

63

52,5 %

2644. - 2719.

37,6

Kadet O12

13521

C

95

79,2 %

466. - 491.

88,9

Kadet O12

13523

C

102

85 %

223. - 258.

94,4

Kadet O12

13524

C

53

44,2 %

3330. - 3394.

21,7

Junior O34

13501

C

62

51,7 %

1042. - 1117.

61,4

Junior O34

13502

C

60

50 %

1166. - 1226.

57,3

Junior O34

13504

C

71

59,2 %

597. - 642.

77,9

Junior O34

13506

C

92

76,7 %

62. - 67.

97,7

Junior O34

13507

C

55

45,8 %

1487. - 1555.

45,7

Junior O34

13508

C

25

20,8 %

2704. - 2717.

3,1

Junior O34

13509

C

89

74,2 %

94. - 112.

96,4

Junior O34

13518

C

73

60,8 %

512. - 552.

81

Junior O34

13519

C

63

52,5 %

989. - 1041.

63,8

Junior O34

13522

C

72

60 %

553. - 596.

79,5

Junior O34

13525

C

95

79,2 %

34. - 45.

98,6

Junior O34

13526

C

59

49,2 %

1227. - 1279.

55,2

Junior O34

13527

C

70

58,3 %

643. - 689.

76,2

Junior O34

13528

C

73

60,8 %

512. - 552.

81

Junior O34

13529

C

87

72,5 %

130. - 149.

95,1

Junior O34

13530

C

69

57,5 %

690. - 726.

74,7