Súťaž zručnosti v Považskej Bystrici

V dňoch 2.6.a 3.6. 2011 sa na pôde Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici zišli žiaci a pedagógovia z trinástich škôl, aby si zmerali sily v praktických zručnostiach.

Záštitu nad súťažou a jej odborným garantom sa stala firma P.S.L.a.s. Firma, ktorá pôsobí v strojárskom priemysle už šesťdesiat rokov.

Našu školu reprezentovali žiaci III. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač: Matej Baričiak a Milan Sejna. Obidvaja študenti predviedli mimoriadnu zručnosť a potvrdili, že na našej škole sa pripravujú na budúce povolanie výborní odborníci.  Na súťaž, so zahraničnou účasťou ich pripravili majstri odbornej výchovy Bc. Anna Sucháňová a pán Jozef Brisuda.

Matej Baričiak v tvrdej konkurencii obsadil 3. miesto a v súťaži družstiev boli naši chlapci piatí.

Žiakom patrí pochvala a majstrom uznanie.