Spolupráca Strednej odbornej školy strojníckej s partnerskými zamestnávateľskými firmami

Aj v tomto školskom roku sa podarilo zabezpečiť odborný výcvik pre žiakov našej školy v partnerských zamestnávateľských firmách. Každoročne získavajú vedomosti a zručnosti žiaci tretích, štvrtých a tento rok aj druhého ročníka v strategicky významných podnikoch žilinského kraja. V odbore elektrotechniky, strojárstva, administratívy a automobilového priemyslu budú vykonávať naši študenti odborný výcvik v KIA MOTORS SLOVAKIA a INA KYSUCE, v oblasti mechatroniky a elektrotechniky v spoločnosti SCHEIDT-BACHMAN ŽILINA. Aj žiaci so zameraním na poľnohospodárstvo budú tradične chodiť na zmluvné podniky AGO KYSUCKˇY LIESKOVEC a RUDINA.

To však nie je všetko, v rámci odborného rozvoja sa žiaci budú zúčastňovať výuky vo viacerých firmách žilinského a kysuckého okresu.