Červené stužky sú symbol solidarity s chorými na HIV/AIDS, ako aj symbol krvi života .

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 5.ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“. Táto kampaň bola na našej škole zameraná na podporu zdravého životného štýlu žiakov a na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, ako aj upozornenie na túto nebezpečnú chorobu. V súvislosti s touto kampaňou prebehli na našej škole v mesiaci október a november tieto aktivity :

  • Prednáška a beseda pre žiakov I. ročníka „Afrika a AIDS“ s Ing. Michalom Šeríkom, učiteľom  našej školy, ktorý pôsobil na misii sv. Jána v JAR ako dobrovoľník a staral sa o deti postihnuté touto chorobou.

  • Prednáška a beseda „Drogová závislosť“ s Mgr. Dolinayovou z CPPP v Kysuckom Novom Meste.
  • Umiestnenie plagátu kampane a informácií o aktivitách kampane na informačný panel v škole.
  • Premietanie DVD „ In your face“ (Suranová Tatiana, Štefan Mitka).

  • Premietanie filmu „Anjeli“ (Suranová Tatiana, Štefan Mitka).
  • Tvorba a nosenie červených stužiek (pripravili žiačky I.J tiedy).
  • Kampaň vyvrcholila  1. Decembra na Svetový deň boja proti AIDS pripnutím a nosením Červených stužiek a rozhlasovou reláciou na tému HIV/AIDS, ktorú pripravili žiačky I. a II. ročníka nadstavbového štúdia pre všetkých študentov našej školy.

FOTOGALÉRIA