2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


Cieľom činnosti nášho združenia je:

 • podporovať a rozvíjať výchovnú a vzdelávaciu činnosť žiakov SOŠ strojníckej, 
 • organizovať podujatia z oblasti kultúry, prírodovedy a techniky,
 • organizovať športové súťaže, turnaje a iné športové aktivity,
 • realizovať mimoškolskú činnosť mládeže,
 • vydávať školský časopis a publikácie,
 • realizovať programy a projekty na zabezpečovanie nových a moderných učebných pomôcok.

Základné údaje o občianskom združení:  
 
Občianske združenie  : Naša škola – Kysuca,
Adresa : Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Právna forma: Občianske združenie 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) : 42214777


Ako postupovať:

ZAMESTNANEC, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa
Upozornenie:

potrebné tlačivá Vám poskytneme v SOŠ strojníckej,
ďalšie informácie t. č. 0905 636 750, 0949 437 315 alebo na http://www.souknm.sk/

Za ochotu a porozumenie Vám vopred ďakujeme!
NáhľadPrílohaVeľkosť
Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf77.4 KB
Vyhlasenie2017.pdf114.21 KB