Stredná odborná škola strojnícka privítala vzácnych hostí

Žiaci a pedagógovia Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Mesta sa stretli 16. januára 2012 s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajom Blanárom a v príjemnej atmosfére sa porozprávali o súčasných starostiach  školy.  Žiaci si pochvaľovali takmer kamarátsky prístup pána predsedu a jeho vysoko profesionálny rozhľad. Zároveň im imponoval záujmom o ich budúce uplatnenie napríklad aj v krajinách Európskej únie. Učitelia a majstri odbornej výchovy svoje otázky smerovali na oblasť postavenia učiteľa v dnešnej spoločnosti. Spolu s predsedom  Žilinského samosprávneho kraja si priestory teoretického a praktického vyučovania prezrela aj riaditeľka odboru školstva a športu Ing. Dana Mažgútová, PhD. Delegáciu dopĺňala Ing. Radka Kulaviaková z oddelenia komunikácie s verejnosťou. Hostí sprevádzal riaditeľ Mgr., Ing. Ondrej Holienčik spolu so zástupcami riaditeľa školy.