Valentínska kvapka krvi na SOŠ strojníckej

Valentínska kvapka krvi je opäť tu! Valentín je nielen čas zamilovaných, ale aj všetkých darcov krvi, ktorí sa rozhodli darovať túto vzácnu tekutinu. Našim cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi a oslovovať darcov krvi hlavne z radov mladých.


Dňa 13. februára sa na našej škole uskutočnil odber krvi, v spolupráci s NTS Žilina. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým 70 zúčastneným darcom a vyjadriť im vďaku  za to, že sa dobrovoľne a bezplatne rozhodli darovať krv, a tak pomôžu zachrániť ľudský život.


 

Zoznam darcov :

Študenti a študentky : Chovaňáková Ivana I.J, Sidorová Iveta I.J,  Kykloš Igor I.K,  Jánoš Ján I.K,  Hrtús Marek I.K,  Belica Jozef I.K,  Gabarík Róbert II.E,  Tvrdý Erik II.F,  Prívara Matej II.F,  Ochodničan Tomáš II.J,  Tichý Peter II.J,  Orieščíková Martina II.J,  Slovák Martin II.J,   Čarnecký Zdenko II.J,  Janáčik František III.A,  Chabroň Tomáš III.A,  Višňák Marek III.A , Sopek Patrík III.A,  Chládek Rastislav III.A,  Poláček Milan III.E,  Vízek Patrik IV.A,  Dudík Martin IV.A,  Mravec Miroslav IV.A,  Šutý Vladimír IV.A,  Kohút Roman IV.A,  Čavrk Branislav IV.A,  Zelina Jozef IV.B,  Marčan Tomáš IV.B,  Michalda Patrík IV.B,  Kuriak Patrík IV.B,  Minarčin Matej IV.B,  Kubaščík Tomáš IV.C,  Zaťovič Peter IV.C,  Polák Viktor IV.C,  Čuntala Peter IV.C,  Baričiak Marek IV.C,  Baričiak Matej IV.C,  Sejna Milan IV.C,  Brisuda Ján IV.C,  Kamenár Daniel IV.C,  Šteiniger Peter IV.C,  Kasák Miroslav IV.C,  Buček Michal IV.C,  Tóth Ľubomír IV.D,  Kubica Pavol IV.D,  Hoffer Miloš IV.D,  Hajnoš Juraj V.B,  Kubala Ondrej V.B,  Blahuš Ľubomír V.B

Pedagogický pracovníci : Mgr. Dupkalová Drahomíra, Ing.  Belka Štefan, Ing Pavlus Pavol, Ing. Šerík Michal