Remeslá a tradície rukami žiakov

Študenti študijných odborov  Agropodnikateľ a Umeleckoremeselné spracúvanie kovov-kováčske a zámočnícke práce predstavujú výrobky, ktoré pod vedením svojich vyučujúcich zhotovili na praktickom vyučovaní. Tovariši kováčskeho remesla chcú širokej verejnosti  ukázať ako vnímajú svet okolo seba, ako dokážu vyjadriť úctu k čiernemu remeslu. Agropodnikatelia predstavujú oku lahodiace zakutia zamerané na tradičné sviatky počas roka, ale aj výrobky a aranžmány z prútia a prírodných materiálov, ktorými môžu byť vyzdobené agropenziony a štýlové stravovacie a ubytovacie zariadenia. Moderný štýl sa prelína s klasickým tradičným štýlom a je ukážkou a výzvou pre všetkých, ktorí si nevedia predstaviť akým spôsobom sa dá podnikať na vidieku. Túto úžasnú možnosť ponúklo mladým Kysucké múzeum v Radoľskom kaštieli.

Výstava trvá do 1. júna 2011 a  práve v tento deň sa bude konať zaujímavé podujatie, Kováčsky deň, ktorý bude pozostávať z prezentácie kováčov na nádvorí kaštieľa. Na výstavu ste všetci srdečne pozvaní.