Strelecká súťaž

 

Strelecký krúžok pri SOŠs v Kys.N.Meste uskutočnil z príležitosti Dňa študentstva streleckú súťaž v streľbe zo vzduchovky.

Súťaž sa konala v dňoch 14. - 16. XI.  2011 za účasti 38 žiakov našej školy.

Výsledky:

kategória dievčatá

  1. miesto Satmarová Veronika ( I.J)
  2. miesto Kašubová Eva  (I.J)
  3. miesto Bajánková Zuzana (II.J)

kategória chlapci

  1. miesto Kuchta  Jakub ( I.B)
  2. miesto Martinec Rastislav (IV.A)
  3. miesto Šulc Jakub (II.A)

.

 

 

FOTOGALÉRIA