Súťaž v písaní na mechanickom stroji

 

Dňa 05. 05. 2011  sa uskutočnila školská súťaž v písaní na mechanickom stroji.

Súťažili žiačky II. F triedy učebného odboru technicko-administratívny pracovník v kategórii - Odpis ekonomického textu na presnosť.

Súťaž sa konala za prítomnosti učiteľky strojopisu Ing. Kataríny Rudincovej a predsedu predmetovej komisie pre ekonomické odbory Ing. Štefana Belku v učebni strojopisu.

Súťaže sa zúčastnilo 12 žiačok, ktoré odpisovali náročný ekonomický text na presnosť.

Výsledky súťaže

Zoznam žiačok II. F

Počet chýb

Dosedlová Marika

0

Rybárová Martina

1

Ďurkovská Katarína

2

Fujková  Martina

3

Mičáková  Jana

3

Urbaníková Zuzana

3

Belanská  Veronika

4

Gašpieriková  Marcela

4

Horvátová  Lenka

4

Ščambová  Veronika

6

Baková Kristína

7

Heltová  Katarína

13

Záverečné hodnotenie súťaže

 

  1. miesto: Dosedlová Marika      
  2. miesto: Rybárová Martina      
  3. miesto: Ďurkovská Katarína                    

 

 Výhercom srdečne blahoželáme!