Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 1. marca 2012 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže SOČ a spolu bolo odprezentovaných 12 prác. Hodnotiaca komisia sa zhodla na tom, že práce mali výbornú úroveň a prezentácia prác zo strany žiakov bola taktiež dobrá. Žiaci boli na konci súťaže odmenení vecnými cenami.


Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Ing. Pavol Pavlus, Ing. Milan Milučký, Ing. Alena Kučeríková, Mgr. Anton Vlček a Ing. Katarína Rudincová.


Vyhodnotenie súťažných prác:

 Odbor 02: Matematika, fyzika

  1.  miesto – Jakub Šulc – II. A: Vznik vesmíru

 

Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto – Ondrej Kubala – V. B: Priemyselné roboty a manipulátory
  2. miesto – Lukáš Hrčka–V. B: Pneumatické systémy

Na ďalších miestach sa umiestnili práce:

  • Matej Sládek – 3.B: Tepelné turbíny
  • Martin Gavlas – 3.B: Reaktívne motory

 

Odbor 09:  Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  1. miesto – Tomáš Pavlusík – 5.B: Sústruženie na SAL 100/4

 

Odbor 15:  Ekonomika a riadenie

  1. miesto – Ivana Mušková, Michaela Beláková -  2.J: Manažérstvo v praxi
  2. miesto -  Ivana Chovaňákova, Dominika Chovancová – 1.J: Miestne dane, daň z nehnuteľností

            Hodnotiaca komisia odporučila, aby nasledovná práca postúpila do okresného kola SOČ.

 Odbor 09:  Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 Tomáš Pavlusík – 5.B: Sústruženie na SAL 100/4

 

Hodnotiaca komisia sa zhodla na tom, že práce mali dobrú úroveň, prezentácia prác zo strany žiakov bola dobrá. Žiaci boli odmenení vecnými odmenami. Spolu na školskom kole bolo 8 prác.

 

FOTOGALÉRIA