Matematický klokan

 

Dňa 19. 03. 2012 sa na Slovensku uskutočnila medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“ .

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 36 žiakov v dvoch kategóriách:

  • kadet O12 – 21 žiakov
  • junior O34 – 15 žiakov

Súťaž spočíva vo vypracovaní testu – 24 úloh. Testy obsahujú úlohy s výberom odpovede. Pri každej je ponúknutých päť možných odpovedí, z ktorých je práve jedna správna. Na základe výsledného skóre sa zostaví celkové poradie súťažiacich a to osobitne v každej vekovej kategórií. Usporiadateľ zverejnil výsledky súťaže na internetovej stránke www.matematickyklokan.sk . Každý súťažiaci má možnosť prezrieť si a skontrolovať vyhodnotenie vlastného testu. Vo výsledkoch nie sú uvedené mená žiakov, iba kódy, ktoré im boli udelené pre účely súťaže.

 

 VÝSLEDKY SÚTAŽE

 FOTOGALÉRIA

NáhľadPrílohaVeľkosť
EXAM_KLOKAN_vysledky_2011.xls27 KB