Úspešnosť absolventov stredných odborných škôl Žilinského kraja – región KYSÚC

Významným ukazovateľom úspešnosti žiakov je uplatnenie absolventov na trhu práce. Uvádzame štatistiku vypracovanú zo zdrojov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (január 2012). SOŠ strojnícka zaznamenala v tejto štatistike veľmi dobré výsledky.

Absolventi školy v školskom roku 2009 / 2010 a 2010 / 2011 odsadili siedme miesto z 28 odborných škôl v Žilinskom kraji – región Kysúc.

 


P.č.

SOŠ Žilinského kraja

REGIÓN KYSÚC 

A

B

C

D

E

F

1

Obchodná akadémia sv. T. Akv.

Žilina, Vyokoškolákov 13

88

7

81

14

92,05

82,72

2

Obchodná akadémia

Žilina , Veľká okružná 32

159

15

148

25

90,57

83,11

3

SPŠ stavebná

Žilina, Veľká okružná 25

157

15

177

25

90,45

85,88

4

Stredná zdravotná škola

Čadca, Horná 137

20

2

11

5

90,00

54,55

5

Súkromná SOŠ

Žilina, Saleziánska 18

20

2

19

8

90,00

57,89

6

Súkromná SOŠ spol. stravovania

Žilina, Závodnsá cesta 2961

36

4

27

7

88,89

74,07

7

SOŠ strojnícka

Kysucké N. Mesto, Športová 1326 

165

19

238

55

88,48

76,89

8

Spojená škola – SPŠ

Kysucké N. Mesto, Nábrežná 1325 

187

23

197

34

87,70

82,74

. . .

28

Súkromná obchodná akadémia

Žilina, Jarná 13

0

0

27

4

x

85,19

 • A - Absolventi šk. rok 2009 / 10 
 • B - Počet uchádzačov o zamestnanie k 30.9.2011z absolventov 2009 / 10       
 • C - Absolventi šk. rok 2010 / 11 
 • D - Počet uchádzačov o zamestnanie k 30.9.2011z absolventov 2010 / 11       
 • E - % úspešnosti šk. rok 2009 / 10          
 • F - % úspešnosti šk. rok 2010 / 11
 • Poradie je vytvorené podľa % úspešnosti absolventov v školskom roku 2009 / 10.

 

Vysoké uplatnenie vykazujú absolventi študijných odborov:

 • mechanik nastavovač
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • mechanik-mechatronik
 • mechanik elektrotechnik
 • umeleckoremeselné spracúvanie kovov

a učebných odborov

 • strojný mechanik
 • inštalatér
 • mechanik špecialista automobilovej výrobe
 • technicko-administratívny pracovník

Veľkú zásluhu na kvalitných výsledkoch školy má dlhodobá spolupráca s poprednými firmami v regióne, v ktorých žiaci absolvujú odborný výcvik a majú možnosť, pod odborným vedením aplikovať vedomosti v praxi.  Súčasne sa oboznamujú s najnovšími technológiami a trendmi.

NáhľadPrílohaVeľkosť
statistika.pdf164.81 KB
clanokHN.pdf430.05 KB