Biblická olympiáda

Školské kolo

Dňa 12.1.2012 sa konalo školské kolo biblickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 17 žiakov. Otázky boli zo Starého zákona – kniha Genezis a z Nového zákona – evanjelium podľa Marka.

Na okresné (dekanátne) kolo postúpili títo žiaci:

  1.  Malík  Stanislav  -  I.D
  2.  Maslák   Peter  -  I.C
  3.  Zrebný  Daniel  -  I.C

 

Okresné (dekanátne) kolo 

Dňa 22.3.2012 sa konalo okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste. Do okresného (dekanátneho) kola postúpili žiaci zo Spojenej školy, Gymnázia a našej Strednej odbornej školy strojníckej.

Družstvá medzi sebou súperili v 5 kolách: v 1 kole „Vyberieš správne?“ súťažiaci krúžkovali správne odpovede, v 2 kole „Udalosť v obraze“ hádali názov udalosti a poznávali odlišnosti medzi dvoma rovnakými, a predsa odlišnými udalosťami vyjadrenými obrázkom. 3 kolo bolo zamerané na poznávanie detailov v okruhoch Vysvetlenie a Požehnanie, v 4 kole dopĺňali správu na Facebook a v poslednom kole sa museli sústrediť na to, „Kto hovorí pravdu?“.

Našu školu reprezentovalo družstvo zložené z týchto žiakov:

 

  • Malík Stanislav - I.D
  • Maslák Peter  - I.C
  • Kopásek  Martin - I.C, žiak Kopásek Martin nahradil Daniela Zrebného, ktorý sa nemohol zúčastniť súťaže pre chorobu. 

 

 Žiaci sa umiestnili na 3. mieste.