Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 17. 02. 2012 v priestoroch Dopravnej akadémie, Rosinská cesta, v Žiline. Zúčastnili sa ho žiaci vybraných stredných škôl Žilinského kraja. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku. V ústnej časti konverzovali na vybrané témy a tvorili príbeh podľa obrázkov.

V kategórii pre SOŠ a SPŠ reprezentoval našu školu

víťaz okresného kola Michal Kardoš zo IV.A

 a    obsadil na krajskom kole perfektné 2. miesto.

Napriek tomu, že do celoštátneho kola súťaže postupuje podľa pravidiel súťaže vždy len prvý umiestnený, je to pre nás veľmi pekný úspech.

Michalovi blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu!