KOLÉGIUM Zelenej školy

Žiaci:

 • Nikola Kostelná  I.F
 • Angelika Vlková  I.F
 • Nikola Pecková  I.F
 • Jana Michalcová  I.F
 • Martin Lukáč  I.D
 • Erik Kubošek  I.D
 • Michal Mikula  I.A
 • Michal Bernát  I.A
 • Daniel Jašurek  I.A
 • Marek Matulík  I.C
 • Lukáš Michalina  I.C
 • Adam Tomašec  I.C
 • Marika Gašpieriková II.B
 • Dominika Michnicová II.B
 • Ivana Škorová II.B
 • Jakub Šulc  III.A 

  

Pedagógovia:            

 • Ing. Alena Cinková – koordinátor ZŠ
 • Mgr. Slávka Rapánová - učiteľka
 • Ing. Jaroslav Chabada - učiteľ
 • Ing. Edita Cebáková - učiteľka
 • Ing. Pavol Pavlus - zástupca riaditeľa
 • Mgr., Ing. Ondrej Holienčík – riaditeľ školy
 

Nepedagogický personál:     

 • Alena Kantoríková - upratovačka
 • Zdenka Cibuľová - upratovačka
 • Ján Mäkký -  údržbár
 • Oľga Pavlusová - vedúca ekonómka
 • Eva Prievozníková - finančná účtovníčka
 • Jana Soukupová - zástupca rodičov
 

 Hlavnú úlohu, iniciatívu a rozhodovanie budú mať žiaci.