ENVIRONMENTÁLNY AUDIT

V priebehu mesiaca november sme uskutočnili environmentálny audit vo viacerých oblastiach. Žiaci vyplnili spolu s učiteľmi, školníkom a ekonómkou pracovné listy.

V priebehu mesiaca december sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia zelenej školy, kde sme vyhodnotili získané údaje.

Po zhodnotení súčasného stavu sme zistili, že naša škola bude mať v priebehu dvoch školských rokov 2011/2012 a 2012/2013 dve hlavné úlohy v programe Zelenej školy:

  1. revitalizáciu zelene v okolí školy
  2. vybudovanie „Vtáčej oázy“ – podľa schváleného projektu.