Deň Zeme

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu aj starať. Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Keby  každý z nás minimálne jeden deň v roku obetoval našej Zemi, hneď by sa nám žilo lepšie… teda aspoň čo sa týka nás a nášho okolia. 

Deň zeme je tu aj preto aby sme si pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého životného na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

Deň Zeme si pripomína od roku 1970 viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta, svetovým dňom sa stal od roku 1990 a zároveň sa stal najväčším sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.

Dennodenne môžeme prostredníctvom médií sledovať zmeny a výkyvy počasia, či rôzne prírodné katastrofy a nešťastia, ktoré sú ukážkou obrovskej sily prírody. Je nepopierateľné, že naša planéta  Zem sa mení vplyvom globálneho otepľovania, ku ktorému prispievajú nielen energetické a priemyselné spoločnosti, ale aj samotní ľudia.

Naša SOŠ strojnícka sa zapojila do projektu „Vyčistime si Slovensko“ pretože žiakom a pedagógom našej školy záleží na zvyšovaní kvality životného prostredia, v ktorom žijeme.

 

Dňa 19.4.2012 sme uskutočnili množstvo aktivít:

1. Prednáška spojená s názornými aktivitami

Aby sme si vysvetlili globálne problémy na našej planéte mali sme najskôr v telocvični prednášku s premietaním videí s danou problematikou, bližšie sme sa venovali odlesňovaniu pralesov a problémom, ktoré s tým súvisia, globálnemu obchodu, ťažkým životným podmienkam  a "vykorisťovaniu“ lacnej pracovnej sily v Ázii a Afrike.

 2. Čistenie bližšieho aj širšieho okolia školy

V spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto, ktoré nám zabezpečilo farebné vrecia na separovaný zber sme vyčistili nielen okolie školy a dielne, ale aj plochu štadióna, okolo štadióna smerom k podjazdu, dolnú časť Dolinského potoka a Dubskú cestu až po INU.

3. Výroba plagátov a plagátikov s tematikou Dňa Zeme

Niektoré triedy kreatívne vytvorili veľký plagát a veľa letáčikov na počítačoch s tematikou Dňa Zeme, najkrajšie sú vystavené vo vestibule školy.

4. Ochutnávka bio potravín

Vysvetlenie významu alternatívne poľnohospodárstvo a jeho význam pre životné prostredie. Prezentácia eko farmy v Ochodnici a ochutnávka ovčieho syra a iných bio potravín.

5. Výsadba „Stromu školy“ – žiakmi Rady školy  - 25.4.2012 

6.  Začatie schváleného projektu „Vtáčia oáza“ v priestore medzi budovami školy a dielní. Úprava terénu, výsadba kríkov a stromov, vytvorenie bylinnej špirály – 25.4.2012