Školská vtáčia oáza – náučná oddychová zóna

Projekt je o zriadení Školskej vtáčej oázy – náučnej oddychovej zóny v bezprostrednom okolí našej školy s osadením svojpomocne vyrobených vtáčích búdok a kŕmidiel na stromy, s prikrmovaním vtáčikov žiakmi a s priamym zážitkovým učením o živote vtákov.

Súčasťou projektu je aj ochrana jestvujúcej zelene,

Prostredníctvom náučných panelov chceme informovať žiakov i verejnosť o druhoch drevín a vtáctva, ktoré sa vyskytujú v okolí našej školy.

Cieľom projektu je využiť praktické i odborné vedomosti našich žiakov na výrobu vtáčích búdok, úpravy terénu, výsadby plánovaných drevín, bylín  a starostlivosť o zvieratá i rastliny pod vedením skúsených pedagógov.

Ciele projektu

Cieľom projektu je naučiť žiakov starať sa o prírodu, viesť ich k zodpovednosti a zveľaďovaniu životného prostredia

Naše ciele sú:

  1. Starostlivosť o vtáky - zhotoviť 4 vtáčie búdky, 2 polobúdky a 2 kŕmidlá, koncom zimy ešte vtáčiky prikrmovať.
  2.  Zveľadiť priestor medzi budovou školy a budovou dielní (východná strana), ktorá je v súčasnosti v stave po odstránení staveniska – bylinná špirála, vegetačný pneumatikový múr, výsadba drevín, osadiť 4 lavičky zo smrekových kmeňov.
  3. Realizovať 2 náučné panely o vyskytujúcich sa drevinách a vtákoch
  4.  Návšteva „Vtáčieho raja v Liptovských Revúcach“