Kysucký pohár vo florbale zmiešaných družstiev žiakov ZŠ - II. ročník

V dňoch 23.5., 24.5., 30.5. 31.5. 2012 naša škola v spolupráci s občianskym združením  "Zober loptu nie drogy" a OZ Naša škola - Kysuca usporiadala pre žiakov ZŠ turnaj zmiešaných družstiev vo florbale. Družstvo tvorilo 6 chlapcov a 4 dievčatá.

Turnaja sa zúčastnili žiaci dvanástich ZŠ z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Hralo sa v troch skupinách z ktorých víťazné družstvo postúpilo do finálového turnaja. Celkový víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Svrčinovec, druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Žilina Závodie a na celkovo treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Kysucké Nové Mesto - Dolinský Potok .


V súlade s hlavným cieľom občianského združenia „Zober loptu, nie drogu“ - organizovaním športových aktivít spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog, boli všetkým súťažiacim za ich účasť, snahu a predovšetkým za ich pozitívny a aktívny vzťah k športu, v tomto prípade k florbalu, odovzdané športové tričká a poukážky na nákup športových potrieb. Ďakujeme aj ďalším sponzorom – hotelu Villa Siesta z Nového Smokovca, f. ACAIMANIA Europe s r.o., ktorí prispeli k zdarnému uskutočneniu akcie.

 

 

FOTOGALÉRIA DRUŽSTIEV