Záverečné skúšky na škole

S blížiacim sa koncom školského roku  v našej škole 44 žiakov končiacich ročníkov pristúpilo k vykonaniu záverečných skúšok. Budúci odborníci v odbore technicko administratívny pracovník, mechanik špecialista automobilovej výroby, inštalatér a poľnohospodárska výroba preukázalo nadobudnuté vedomosti a zručnosti na písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky  v dňoch 18.6. – 21.6. 2012. Po prvý krát v histórii školy 6 žiakov učebného odboru mechanik špecialista automobilovej výroby malo možnosť získať výučný list v priestoroch školiaceho strediska partnerskej zamestnávateľskej firmy KIA Motors Slovakia.


Tento spoločný projekt priniesol nové rozmery v podpore odbornej prípravy žiakov našej školy čo spečatila aj prítomnosť zamestnanca firmy v skúšobnej komisii.  V skúšobných  komisiách zasadli aj odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, aby aj oni mohli posúdiť pripravenosť našich dievčat a chlapcov pre budúce povolania. Všetkým absolventom želáme čo najľahší štart do budúcich dní.