JEDÁLNY LÍSTOK

Oznamujeme žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že dňom 01.04.2018 prechádza naša škola na stravovací systém aSc agendy.


JEDÁLNY LÍSTOK JE ZOBRAZENÝ NA ADRESE

https://souknm.edupage.org/menu/?