CAD na Strednej odbornej škole strojníckej

Ciele projektu:

Základným cieľom bolo zavedenie komplexného systémového vyučovania žiakov SOŠs v oblasti grafických systémov, v súlade s požiadavkami trhu práce, na zariadeniach, ktoré budú rovnocenné so zariadeniami v iných školách.

Ďalšie ciele sú:

  • príprava a vytvorenie materiálnych podmienok pre komplexnú výučbu CAX technológií zabezpečenie plnej aplikácie SW pre CAM,
  • vyškolenie pedagógov v oblasti moderných technológií v spolupráci so softwarovými firmami,
  • inovácia súčasnej pedagogickej dokumentácie pre výučbu grafických systémov v spolupráci s firmami z odboru strojárstva a vývoja CAXtechnológií,
  • úprava tematických plánov s cieľom zlepšenia najmä medzipredmetových vzťahov pre dosiahnutie vyššej efektívnosti vyučovania a uplatnenia absolventov v praxi.


Charakteristika projektu:

Projekt sa skladal z troch častí:

  • v prvej časti sme zakúpil je nákup softvérového vybavenia v oblasti CAD
  • v druhej časti sme preškolenie troch pedagogických zamestnancov
  • v tretej časti sme vytvorili učebný textt potrebné pre výučbu, ktoré sú k dispozícii všetkým žiakom a učiteľom školy, ale i širokej verejnosti. ( METODIKA AutoCAD 2013.pdf ).

 

Realizáciou projektu sme dosiahli nielen systémové a aj celkové riešenie vo výučbe grafických systémov na našej škole  

 
NáhľadPrílohaVeľkosť
METODIKA AutoCAD 2013.pdf396.93 KB