Možnosť získania zváračského preukazu


Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť získať

 zváračský preukaz 

všetkým žiakom našej školy ako aj záujemcom z radov odbornej verejnosti

  • v oblasti zvárania plameňom Z – G 1
  • v oblasti zvárania taviacou elektródou v ochrannej atmosfére CO2 Z – M 1
  • v oblasti zvárania obalenou elektródou Z – E 1

 

Informácie: Bc. Laurenčik  0902 268 713

alebo laurencik.jozef@centrum.sk