Stretnutie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Štefanom Chudobom

Dňa 5.12.2012 pri zasadnutí vlády SR v DK Krásno nad Kysucou navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky Štefan Chudoba aj niektoré školy. Stretnutia v ZŠ Stará Bystrica sa zúčastnil aj riaditeľ SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste Ing. Mgr. Ondrej Holienčík.