Remeslo má zlaté dno, alebo udržme tradičné povolanie v našom regióne

Cieľ projektu:

 • predstaviť tradičné povolania v regióne
 • priblížiť širšej verejnosti materiálne, technické a personálne vybavenie školy pre vyučovanie v odboroch podnikateľ pre rozvoj vidieka, agrolesník, mechanik špecialista v automobilovej výrobe, inštalatér
 • modernizácia vyučovania
 • prezentovať možnosti zamestnania po úspešnom absolvovaní školy
 • podporiť spoluprácu s partnerskými zamestnávateľskými firmami

 


Charakteristika projektu:

 • v hlavných  aktivitách priblížiť možnosti štúdia a ďalšieho uplatnenia žiakov
  • Tvorivé dielne
  • DOD
  • Jeden deň na farme
 • podporné akcie / diár mladého farmára, propagačné letáky, cvičné panely, burzy stredných škôl, nábory na ZŠ, stretnutia s rodičmi žiakov ZŠ na rodičovských zduženiach /

Cieľová skupina:

 • žiaci končiacich ročníkov
 • výchovní poradcovia na základných školách
 • rodičia žiakov
 • široká verejnosť

 

NáhľadPrílohaVeľkosť
remeslo má zlaté dno.pdf1.56 MB
remeslo má zlaté dno.ppsx4.18 MB