Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23. 01. 2013 sa na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste o 8.00 hodine konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Olympiády sa zúčastnili žiaci vybraných stredných škôl z Kysuckého Nového Mesta. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku. V ústnej časti konverzovali na vybrané témy a tvorili príbeh podľa obrázkov. Olympiády sa zúčastnil aj žiak našej školy Stanislav Liščák zo IV. A triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v súťažnej kategórií 2D s počtom bodov 86, pričom 1. miesto v uvedenej kategórií sa podarilo získať Jánovi Šumskému (Spojená škola Kysucké Nové Mesto) s počtom bodov 89. Víťazmi ďalších kategórii sa stali: 2.A Ivana Trubirohová (Gymnázium Kysucké Nové Mesto), 2.B Miloš Švaňa (Gymnázium Kysucké Nové Mesto).

Nášmu žiakovi Stanislavovi Liščákovi srdečne gratulujeme.