Olympiáda ľudských práv

Dňa 14. 12. 2012 sa na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Olympiáda sa konala počas 4. vyučovacej hodiny v miestnosti č. 125. Na olympiáde sa zúčastnilo 23 žiakov, ktorých úlohou bolo úspešne zvládnutie testu (80%) a jednoduchej tvorivej úlohy (20%). Celkový počet bodov bol 20.  Na 1. mieste sa umiestnil žiak Ľuboš Balala zo IV. A s počtom bodov 19, ktorý týmto postupuje do krajského kola Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorá sa uskutoční dňa 07. 02. 2013 v Žiline. Na 2. mieste sa umiestnil žiak Lukáš Grajciar z II. C s počtom bodov 18, o ktorého účasti na krajskom kole rozhodne ešte príslušná krajská komisia olympiády, a to podľa počtu uchádzačov prihlásených do krajského kola. Na 3. mieste sa umiestnil žiak Matúš Kubeška z II. C triedy s počtom bodov 17. Víťazi boli odmenení finančnou odmenou. Všetkým srdečne gratulujeme! Olympiáda prebehla bez problémov a jej vyhodnotenie sprevádzala dobrá nálada.