Spoločnosť Kia Motors Slovakia podporuje vzdelávanie v Žilinskom regióne

Viceprezident útvaru Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia, Kyo-Man Song dňa 26. februára 2013 v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch slávnostne odovzdal zástupcom stredných odborných škôl z celého Slovenska a Žilinskej univerzite 6 automobilov a jeden diagnostický prístroj na vzdelávacie účely. 


Spoločnosť Kia Motors Slovakia spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami už od roku 2006. Závod od roku 2006 daroval školám a univerzitám spolu už 99 vozidiel, 69 motorov, 54 rôznych automobilových komponentov a 5 diagnostických prístrojov. V školskom roku 2012-2013 aktuálne absolvuje odbornú prax priamo v závode 82 študentov zo stredných škôl zo Žilinského regiónu s technickým zameraním. Študenti stredných odborných škôl a univerzít sa aj v roku 2013 môžu uchádzať o štipendium a zapojiť sa do rôznych súťaží zameraných na praktické využitie svojich vedomostí a podporu kreativity. 

Medzi obdarovanými bola aj

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto.

NáhľadPrílohaVeľkosť
Tlačová správa.pdf520.69 KB