DEŇ ZEME 22.4.2013

1.) Záväzok pre Zem

AKTIVITA č.1

 • názov: Kto môže príde do školy ekologicky
 • dátum: 22.4.2013
 • žiaci a pedagogickí/nepedagogickí zamestnanci školy si dali záväzok, že do školy prídu ekologicky a to znamená, že dochádzajúci žiaci a zamestnanci použili hromadnú verejnú dopravu – vlaky a autobusy, Kysučania prišli peši alebo na bicykli – to znamená, že sme obmedzili použitie  ÁUT !
 • počet zapojených osôb: 272
 • a potom cyklisti pod dohľadom skúsených cyklistov p. Mitku a p. Šidla naviazali na aktivitu č.2 - Zelená škola do ulíc a do lesa - v lese a na lúkach pozorovali prebúdzajúcu sa prírodu a oboznámili sa s ochranou prírody v CHKO Kysuce.
 • počet zapojených osôb: 19

 

2.) Zelená škola do ulíc a do lesa

AKTIVITA č.1

 • názov: Pozorovanie prebúdzajúcej sa prírody v lese a na lúkach v blízkych lokalitách Javorníkov
 • dátum: 22.4.2013
 • cyklisti z aktivity č.1 naviazali na aktivitu č.2 - Zelená škola do ulíc a do lesa –  v lese a na lúkach pozorovali prebúdzajúcu sa prírodu čo aj zachytili  fotoaparátom

 

3.) Zelená škola kde to žije

AKTIVITA č.1

 • názov: Inventúra v našej bylinkovej špirále
 • dátum: 23.4.2013
 • počet zapojených osôb: 10
 • žiaci II.B odboru Podnikateľ pre rozvoj vidieka zistili stav prezimovania byliniek, suché výrastky ostrihali, vymrznuté nahradili novými, prekyprili pôdu  a obnovili vrstvu kôry 

 AKTIVITA č.2

 • názov: Varenie bylinkových čajov z usušených byliniek z našej špirály
 • dátum: 22.4.2013
 • lahodný bylinkový čaj spríjemnil žiakom a pedagógom zber odpadu v okolí školy

 AKTIVITA č.3

 • názov: Vyčistenie okolia školy a blízkeho potôčika
 • dátum: 22.4.2013
 • počet zapojených osôb: 421
 • žiaci pod vedením učiteľov sa rozdelili do skupín a vyčistili  okolie - odpad  zároveň separovali do pripravených farebných vriec

 AKTIVITA č.4

 • názov: Výtvarné poňatie Dňa Zeme
 • dátum: 23.4.2013
 • počet zapojených osôb: 20
 • žiačky II.J kreslili podľa vlastnej fantázie na tému Zelená škola a ochrana prírody a výsledné maľby umiestnili vo vestibule školy

 AKTIVITA č.5

 • názov: Výsadba kvetinového záhona
 • dátum: 22.4.2013
 • počet zapojených osôb: 16
 • žiaci si najskôr pripravili pôdu a vysadili rôzne druhy kvietkov podľa vopred  pripravenej predlohy

 AKTIVITA č.6

 • názov: Vytvorenie  „PLASTULIAKA“  z použitých plastových fliaš
 • dátum: 23.4.2013
 • pani upratovačky počas predchádzajúceho týždňa vyzbierali použité plastové fľaše a žiaci III.A odboru Umelecké spracovanie kovov z nich vytvorili „dielo“  podľa vlastnej fantázie, množstvo použitého plastového materiálu zároveň  reprezentuje množstvo plastového odpadu za 1 týždeň na našej škole

 AKTIVITA č.7

 • názov: Súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu z prírody
 • dátum: 22.4.-10.5.2013
 • počet zapojených osôb: 10
 • žiaci, ktorí radi fotografujú urobia fotky, môžu vytvoriť aj fotomontáž,  vystavia ich, prebehne hlasovanie o najoriginálnejšiu a najkrajšiu fotografiu 

 AKTIVITA č.8

 • názov: Poznaj a chráň vtáčiky z nášho okolia
 • dátum: 22.4.2013
 • počet zapojených osôb: 18
 • žiaci pod vedením skúseného ornitológa Ing. Chabadu vyhľadávali vtáčiky, ktoré sa vyskytujú blízko školy a naučili sa o ich živote, poznatky spracovali a  v blízkej dobe nás s nimi oboznámia s nimi aj ostatných žiakov a učiteľov cez školský rozhlas
 •  

 Ďalšie aktivity ku Dňu Zeme:

 1. 2 žiačky Jaroslava Gabrielová z III.F a Veronika Vajdová z II.B nakreslili pekné plagáty na ekologickú tému a ich výtvory boli vystavené na Výstave posterov v Národnej Rade SR
 2. Členka kolégia Zelenej školy Nikola Kostelná z I.F oboznámila žiakov a pedagógov o histórii vzniku a význame Dňa Zeme
 3. Žiačky I.F uplietli košíčky z odpadového papiera, žiačky II.F a III.F ich ozdobili nežnými krepovými kvietkami a tieto ich výtvory budú skrášľovať katedry v triedach
 4.  Žiaci vo viacerých triedach vyriešili sudoku a podľa výsledkov traja kreatívny žiaci Jakub Šulc z III.A, Jarka Gabrielová z III.F a Marek Lukáč z III.A vyrobili 3D plagát, ktorým upozorňujú spolužiakov a učiteľov, že aj odpad je ešte cenný...

  

Veľká vďaka patrí aj všetkým pedagógom, ktorí prispeli k početným a zaujímavým aktivitám, ktoré sa uskutočnili z príležitosti Dňa Zeme