ZISŤOVANIE STAVU HNIEZDIACICH VTÁČIKOV V AREÁLI ŠKOLY

Žiaci I.B pod odborným dohľadom skúseného ornitológa pána učiteľa Chabadu dôkladne preskúmali areál našej školy a zistili nasledovné:

 1. zeleň pri hlavnom vchode na západnej strane:

 •  v tejto časti sa nachádza 9 smrekov a borievky plazivé, na prvom smreku pri vchode sme zistili 3 hniezda
    • pinky obyčajnej
    • kanárika poľného
    • hrdličky záhradnej
 •  v plazivej borievke si stavia hniezdo kolibkárik čipkavý
 • v tomto areáli sa pohybujú:
    • pár žltochvosta domového
    • drozdy čierne, ktoré na zemi hľadali potravu pre svoje mláďatá
    • pár zelienok, ktoré pravdepodobne zahniezdia
 • na budove školy sme objavili 3 hniezda vrabca domového v štrbinách za polystyrénovým obkladom a 1 hniezdo sýkorky belasej.

 2. lipová aleja, 4 smreky a 2 tuje na východnej strane:

 • na tuji západnej hniezdia 2 páry zeljenok
 • v rázsochách konároch líp sme objavili 3 hniezda drozda čvikotavého, rodičia už sedia na vajíčkach
 • 2 páry stehlíka pestrého hľadajú miesto na zahniezdenie
 • ďalej sme pozorovali zdržiavanie sa 1 páru hrdličky záhradnej1 pár sýkorky veľkej

 3. oblasť dielne:

 •  na 5-tich smrekoch hniezdia po 1 páre: drozd čvikotavý, stehlík, zeljenka a pinky.