III. ročník -Kysucký pohár vo florbale zmiešaných družstiev žiakov a žiačok ZŠ

V dňoch 14.5., 15.5., 21.5. 22.5. 2013 naša škola v spolupráci s občianskym združením  "Zober loptu nie drogy", OZ Naša škola - Kysuca, CVČ Kysucké Nové Mesto, usporiadala pre žiakov ZŠ turnaj zmiešaných družstiev vo florbale. Družstvo tvorilo 6 chlapcov a 4 dievčatá.

Turnaja sa zúčastnili žiaci pätnástich ZŠ z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Hralo sa v troch skupinách z ktorých víťazné družstvo postúpilo do finálového turnaja. Celkový víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Žilina Závodie, druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Kysucké Nové Mesto - Clementisova ul. a na celkovo treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Kysucké Nové Mesto - Dolinský Potok .


 

V súlade s hlavným cieľom občianského združenia „Zober loptu, nie drogu“ - organizovaním športových aktivít spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog, boli všetkým súťažiacim za ich účasť, snahu a predovšetkým za ich pozitívny a aktívny vzťah k športu, v tomto prípade k florbalu, odovzdané športové tričká a poukážky na nákup športových potrieb. Ďakujeme aj ďalším sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému uskutočneniu akcie.