06. 12. 2012 nás navštívil Mikuláš

Dňa 06. 12. 2012 nás navštívil Mikuláš i so svojimi vernými delegátmi – anjelmi i čertmi...

 

Foto: Tomáš Kuric, Ing. Oto Šidlo (foto a grafická úprava), Mgr. Edita Kormanová