Aktivita 4

Názov aktivity:   

2.3. Tvorba projektov žiakov

Cieľ aktivity:

Cieľom aktivity je Implementovať vytvorené programy podporujúce získanie praktických zručností a návykov žiakov na pracoviskách, do výučby vrátane celodenného výchovného procesu, s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a zavedením inovatívnych vyučovacích metód.

 

Vytvorené projekty žiakov:

 


 Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU