„Mikuláš v škole“

Dňa 06. decembra 2013 sa uskutočnila akcia „Mikuláš v škole“. Hlavnými iniciátormi akcie boli členovia Žiackej školskej rady Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto, ktorí rozdali žiakom v preoblečení za Mikuláša, čertov a anjelov sladkosti za odmenu (napr. po zaspievaní pesničky alebo po preukázaní dobrých študijných výsledkov). Sladkosti boli zakúpené zo zdrojov ZRPŠ v sume 40,- Eur, pričom išlo prevažne o cukríky, menšie tyčinky a podobne. Náklady na vytvorenie jednoduchých masiek a kostýmov si žiaci financovali sami. Žiaci navštívili jednotlivé triedy na teoretickom vyučovaní ako aj žiakov na dielňach. 

Vypracovala: Mgr. Edita Kormanová

NáhľadPrílohaVeľkosť
1.JPG64.44 KB
2.JPG60.83 KB
3.JPG69.68 KB
4.JPG71.19 KB
5.JPG88.58 KB
6.JPG57.64 KB