Olympiáda v anglickom jazyku - obvodné kolo

Dňa 16. januára 2014 sa v priestoroch budovy Gymnázia v Kysuckom Novom Meste o 8.00 hodine konalo Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého som sa zúčastnila ako členka hodnotiacej komisie.

Súťaž sa uskutočnila na základe Organizačného poriadku a Metodicko-organizačných pokynov pre 24. ročník Olympiády v anglickom jazyku v šk. r. 2013/1014, ktoré boli vydané Celoštátnou odbornou komisiou.

Olympiády sa zúčastnili vybraní žiaci stredných škôl, ktorí boli zaradení do kategórie 2A, 2B, 2C2, 2D. Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti tvorili príbeh podľa obrázkov a konverzovali so skúšajúcimi na vybrané témy. Žiaci mohli získať celkovo 70 bodov.

Olympiády sa zúčastnil aj žiak našej školy Lukáš Grajciar z III. C triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v súťažnej kategórii 2D, pričom 1. miesto v tejto kategórii sa podarilo získať Radovanovi Kyjakovi (Spojená škola Kysucké Nové Mesto). Náš žiak bol odmenený diplomom.

Vypracovala: Mgr. Ľubomíra Ilková