Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 11. decembra 2013. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatiku. V ústnej časti tvorili príbeh podľa obrázkov a konverzovali na vybrané témy. V kategórii 2Da 1. miesto obsadil Roman Večeřa z II.C, 2. miesto Branislav Kašuba z I.AJakub Škor z I.A. V kategórii 2Db 1. miesto obsadil Lukáš Grajciar z III.C, 2. miesto Lukáš Panuška zo IV.B, 3. miesto Jakub Šulc zo IV.A. Žiaci budú odmenení hodnotnými cenami. Víťaz z kategórie 2Db postupuje do obvodného kola súťaže. Blahoželáme!

NáhľadPrílohaVeľkosť
P1040456.JPG93.39 KB
P1040457.JPG86.63 KB
P1040459.JPG73.55 KB
P1040460.JPG95.18 KB
P1040461.JPG94.66 KB
P1040462.JPG93.87 KB
P1040463.JPG85.37 KB
P1040465.JPG85.21 KB
P1040466.JPG84.17 KB
P1040467.JPG95.37 KB
P1040468.JPG85.54 KB