ŠTEFAN BELKO - úspešný absolvent našej školy

V roku 2007 som ukončil štúdium v SOŠ strojníckej v KNM odbor mechanik strojov a zariadení. Mám 25 rokov.

Moja práca, člena profesionálneho hasičského zboru si vyžaduje rôzne špeciálne zamerania : potápačský  a lezecký kurz,  kurzy  prvej  pomoci. V  týchto  kurzoch  sa  pravidelne  preškoľujeme a precvičujeme. Moje konkrétne zameranie je hasič  záchranár,  špecializujem  sa  na prvú pomoc a ošetrovanie zranených. V zbore máme rôzne zamerania ako napr.: hasič strojník, potápač, lezec. S hasičským športom som začal ako desaťročný, už vtedy som vedel, že to bude aj moje povolanie. Táto práca je skôr poslaním a nedá sa brať ako bežné povolanie.

Zbožňujem svoju prácu, kde môžem pomáhať ľuďom. Vždy sa do práce teším, a to je dôležité, pretože potom ju človek aj dobre vykonáva.  Aktívne športujem od ranného veku. Základnú školu som absolvoval so zameraním na hádzanú, neskôr som sa venoval závodne  atletike. Momentálne  sa naplno  venujem iba  hasičskému  športu. Ide o  disciplíny – 100 m prekážok, štafeta 4 x 100 m, výstup do 4. podlažia  cvičnej  veže pomocou  hákového rebríka,  požiarny  útok. Svojimi  výkonmi sa mi  podarilo  dostať  do  reprezentačného výberu  Slovenskej  republiky,  kde  som  zaznamenal výrazné úspechy.  Mojim cieľom je stále sa zlepšovať a prekonávať sám seba.

Športové aktivity a úspechy

 • 7.4.2007 - Cestný beh na 3 km v Turanoch - 2. miesto
 • 14.10.2007 - Beh SNP Staškov kros na 7,5 km - 1. miesto 
 • 26.11.2007 - Medzinárodné halové majstrovstva strednej Európy na 3 km chôdze v  Nitre - 2. miesto 
 • 26.12.2007 - Cestný beh na 6 km Hôrky - 3. miesto
 • 1.9.2008 - Majstrovstvá Slovenska DHZ v behu na 100 m prekážok v Poprade - 2. miesto
 • 24-25.5.2011 - Majstrovstvá žilinského kraja v has. športe - 2. miesto v dvojboji 
 • 24.5.2011 - Majstrovstvá Žilinského kraja v has. športe – 1. miesto v behu na 100 m prekážok
 • 2011 - SSHL  2. miesto s MVK Team Staškov , 3. miesto s DHZ Rudinka
 • 2012 - SSHL 1. miesto s DHZ Podvysoká , 3. miesto s DHZ Rudinka 
 • 2010,2011,2012 - v Kolároviciach-1. miesta v súťaži jednotlivcov Dobrák(formou železného hasiča) 

Najväčšie úspechy som dosiahol v sezóne 2012 a 2013

V sezóne 2012 som sa zúčastnil 63 súťaží, odbehol som 150 súťažných pokusov, 6x som bol ocenený ako najrýchlejší prúdar v disciplíne požiarny útok, 18 x som obsadil 1. miesto, 17x 2. miesto, 12x 3. miesto v disciplínach hasičského športu.

 • 1.miesto Majstrovstvá Žilinského kraja v dvojboji,
 • 1.miesto Majstrovstvá Slovenska v požiarnom útoku s družstvom HaZZ Martin,
 • 2.miesto na Majstrovstvá Slovenska v behu na 100m prekážok a HaZZ Martin,
 • 3.miesto Majstrovstvá Slovenska v celkovom hodnotení všetkých disciplín hasičského športu
 • 1. miesto v Severoslovenskej hasičskej lige s družstvom DHZ Podvysoká,
 • 2.miesto v požiarnom útoku na Majstrovstvách sveta v hasičskom športe v Turecku

 Sezóna 2013 :

1.miesto dvojboj jednotlivcov Majstrovstvá Žilinského kraja v has. športe

 • z majstrovstiev SR v hasičskom športe mám zlatú, dve strieborné a bronzovú medailu
 • s družstvom Okresného riaditeľstva v Martine sme vytvorili na MSR v hasičskom športe  nový    

 

Slovenský rekord v požiarnom útoku

 •  zlatá medaila z hasičských olympijských hier vo Francúzsku
 •  vyhral som Slovenskú ligu v behu na 100 m prekážok  hasičov

V sezóne 2013 som sa zúčastnil 43 súťaží, z toho  14 x prvé miesto, 2 x druhé, 7 x tretie miesto. 

NáhľadPrílohaVeľkosť
2.jpg56.65 KB
3.jpg24.58 KB
4.jpg23.31 KB
5.JPG146.2 KB
6.JPG139.06 KB
7.JPG132.79 KB
1.jpg34.3 KB
8.JPG120.73 KB
9.jpg67.96 KB