Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje odborné vzdelávanie na našej škole

Na základe žiadostí o grant na podporu vzdelávania v oblasti Autoelektroniky a Strojového videnia a predložených projektov, ktoré vypracovali majstri odbornej výchovy Bohumil Belák a Bc. Daniel Pieron získali žiaci školy veľmi pekné učebné pomôcky. 

Projekt v oblasti autoelektroniky s názvom Komunikácia medzi riadiacimi jednotkami vo vozidlách VW priniesol učebnú pomôcku – stavebnicu, ktorú budú využívať špecialisti automobilovej výroby na upevnenie zručnosti v rámci odborného výcviku. 
Pre mechanikov elektrotechnikov a mechanikov počítačových sieti je prínosom získaný notebook, tlačiareň a projektor na vybavenie odbornej učebne. To všetko v rámci projektu Rozpoznávanie vodivých ciest dosiek plošných spojov
Pedagógovia získali odborným školením priamo v spoločnosti Voswagen nové informácie o využívaní progresívnych metód, ktoré zužitkujú pri edukačnom procese v spomínaných odboroch.