IV. ročník - Kysucký pohár vo florbale zmiešaných družstiev žiakov a žiačok ZŠ

V dňoch 30.4., 6.5., 7.5. a 13.5. 2014 naša škola v spolupráci s občianskym združením  "Zober loptu nie drogy", OZ Naša škola - Kysuca, CVČ Kysucké Nové Mesto, usporiadala pre žiakov ZŠ turnaj zmiešaných družstiev vo florbale. Družstvo tvorilo 6 chlapcov a 4 dievčatá.

Turnaja sa zúčastnili žiaci jedenástich ZŠ z okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Hralo sa v troch skupinách z ktorých víťazné družstvo postúpilo do finálového turnaja. Celkový víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Kysucké Nové Mesto - Clementisova ul., druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Podvysoká a na celkovo treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Svrčinovec.

Všetkým súťažiacim za ich účasť, snahu a predovšetkým za ich pozitívny a aktívny vzťah k športu, v tomto prípade k florbalu, boli odovzdané športové tričká, športové vybyvenie a poukážky na nákup športových potrieb.

Ďakujeme aj ďalším sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému uskutočneniu akcie.