Naši študenti vo Francúzsku

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja už po piaty krát vyslala svojich žiakov a pedagógov za hranice Slovenka reprezentovať školu, mesto, kraj i krajinu svojím umením, zručnosťou a kultúrou.

V dňoch 12. - 19. mája 2014 sa žiaci Martin Krupík, Matej Šmída, Patrik Grešák, Lukáš Vorek, Tomáš Mrázek, Jakub Šulc pod vedením Mgr. Pavla KoptákaMgr. Jozefa Hodása zúčastnili Kováčskych slávnosti vo Francúzsku, v meste Rive de Gier.


 

V hlavnom programe, ktorý sa konal 17. a 18. mája 2014 ( sobota, nedeľa) naši žiaci spoločne so žiakmi z Třebíča z ČR tvorili vývesný štít, ktorý bude umiestnený v miestnom múzeu.

Počas prezentovania nášho kováčskeho umenia poctili slovenskú výpravu svojou návštevou slovenský ambasador vo Francúzsku Marek Eštok a Viliam Novotný  poslanec NR, predseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, od ktorých dostali veľký obdiv a uznanie.

Počas pobytu vo Francúzsku vo voľnom čase žiaci s pedagógmi navštívili kultúrne pamiatky v Lyone a v blízkom okolí. V priestoroch lýcea v Rive de Gier ochutnávali špeciality francúzskej kuchyne.

V piatok 16. mája 2014 slovenská výprava absolvovala spoločenské stretnutie kováčov v miestnych vinohradoch, kde dokázali svoju šikovnosť i zručnosť vo vyvezovaní viniča a pedagógovia vo varení slovenského guľáša. Vôňa guľáša prilákala viacerých, tí si nevedeli vynachváliť slovenskú špecialitu. Tu opäť slovenskí účastníci ukázali svoju šikovnosť.

To, že naša výprava prezentovala našu krajinu na vysokej odbornej i kultúrno-spoločenskej úrovni dokazujú i správy v novinách La Tribune Le Progres, ktoré dva krát publikovali prácu i pôsobenie žiakov a pedagógov Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto vo Francúzsku.

Touto cestou sa chcú žiaci i pedagógovia poďakovať riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Ing., Mgr. Ondrejovi Holienčíkovi za schválenie, umožnenie a za organizačnú prípravu zahraničnej cesty. Taktiež poďakovanie patrí vedeniu mesta Kysucké Nové Mesto za prenájom motorového vozidla a Združeniu rodičov a priateľov školy za finančnú výpomoc.

NáhľadPrílohaVeľkosť
1.jpg46.6 KB
2.jpg33.86 KB